Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Wwft: alles dat je als ondernemer moet weten over deze wetgeving

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een hele mond vol die je misschien nu alweer vergeten bent, maar als ondernemer krijg je er wél mee te maken. Wat betekent de Wwtf voor bedrijven en waarom is deze wet zo belangrijk? In dit artikel willen we je meer inzicht geven in het nut van de Wwtf en waarom banken soms zo streng kunnen zijn als het op de Wwft neerkomt. 

Wil je meer lezen over de Wwft? Op de website van Rijksoverheid lees je alles over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wwft: waar staat het voor?

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet moet voorkomen dat er geld wordt witgewassen dat met criminele activiteiten is verdiend. Geld witwassen kan bijvoorbeeld door de aankoop van een groot object. Denk aan dure kunst, een boot of een auto. Op deze manier stroomt illegaal geld de legale wereld in. Dit illegale geld kan daarnaast ook gebruikt worden bij de financiering van terrorisme. Ook terroristische organisaties hebben immers geld nodig om hun activiteiten voort te zetten en eventuele aanslagen mogelijk te maken. Door de invoering van de Wwft wordt het financiële stelsel van Nederland beschermd, maar het brengt voor sommige ondernemers ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden en beperkingen met zich mee. 

Wwft: een klein stukje geschiedenis

De Wwft is voortgekomen uit twee andere wetgevingen: de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijk transacties (MOT). Sinds 2008 is de Wwft van kracht. 

Wanneer krijg je met Wwft te maken?

In tegenstelling tot de Wft is de Wwtf er niet alleen voor financiële instellingen. De Wwft is er ook voor ondernemers die te maken hebben de aankoop en verkoop van kostbare spullen, zoals kunsthandelaren, juweliers en autoverkopers. Deze ondernemers krijgen dikwijls met grote geldbedragen te maken waarbij witwassen een potentieel risico is.  Volgens de wetstekst krijg je in ieder geval te maken met de Wwft als je:

  • Registergoederen aan- of verkoopt
  • Valuta, effecten, edelmetaal, edelstenen of andere waardemiddelen beheert
  • Betrokken bent bij het oprichten van vennootschappen en vergelijkbare rechtspersonen
  • Betrokken bent bij de aan- of verkoop van aandelen
  • Optreedt als belastingadviseur of vergelijkbare fiscale diensten levert

Wat zijn ondernemers zelf verplicht m.b.t. de Wwft?

Als je een ondernemer bent die onder de Wwft valt, dan krijg je te maken met een flinke verantwoordelijkheid. De overheid verwacht namelijk dat je er zelf alles aan doet om het witwassen onmogelijk te maken. Je zult bijvoorbeeld onderzoek moeten doen naar je klanten en waar hun geld vandaan komt. Dit heet een cliëntenonderzoek. Dit cliëntenonderzoek doe je altijd voordat je een inkoop- of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht doet of voordat je een zakelijke overeenkomst met een klant sluit. Als advocaten-, notaris- of accountantskantoor ben je bovendien verplicht om hier een specifiek risicobeleid voor op te stellen. Je zult een klant altijd moeten identificeren. Deze identificatie moet je vastleggen, controleren en vervolgens vijf jaar bewaren. Er zijn verschillende soorten cliëntenonderzoeken. Je kunt als ondernemer zelf kiezen welke je wilt doen. Vermoed je witwaspraktijken of voelt iets niet in de haak, dan zal je melding moeten maken bij de FIU, oftewel de Financial Intelligence Unit

Ongebruikelijke transacties

Wanneer je als financiële instelling te maken krijgt met geldstromen, heb je zicht op transacties. Wanneer een transactie verdacht is wordt tegenwoordig vaak bepaald door een algoritme. Ongebruikelijke transacties kun je herkennen door hun afwijkende aard ten opzichte van de andere transacties van hetzelfde account. Of wanneer er een rekening zojuist geopend is, er geld op wordt gestort wat direct weer over wordt gemaakt. Banken hebben hier speciale software voor die ongebruikelijke transacties herkent en automatisch bankrekeningen bevriest wanneer er zo’n transactie gevonden is. Er wordt dan nader onderzoek gedaan voordat er besloten wordt of het sluiten van het account een rechtvaardige beslissing is geweest. Deze werkwijze kan als streng worden ervaren, maar het is wél belangrijk dat het gebeurt. Zonder dat je het doorhebt, kan witwassen namelijk leiden tot terrorisme. 

Terrorismefinanciering

Terroristische daden kunnen gepleegd worden door eenlingen, maar dikwijls zit er ook een organisatie achter. Zo’n organisatie kan alleen bestaan als zij gefinancierd worden. Vaak wordt dit met crimineel geld gedaan. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 is het toezicht op ongebruikelijke transacties daarom aangescherpt. 

Ga naar de inhoud