Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Truckparkings: een veilige haven voor chauffeurs en hun lading

Brabant en Zeeland spelen een niet te overschatten rol in de bevoorrading van West-Europa. Wat in de havens binnenkomt, vervolgt via onze wegen zijn reis naar tientallen miljoenen Europeanen. De chauffeurs die dat mogelijk maken verdienen een veilige, comfortabele plek om te rusten. Een dekkend netwerk van truckparkings bevordert de veiligheid van chauffeurs, hun lading en de integriteit van de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Daarnaast voorkomt het verkeershinder en onveilige situaties op of langs de weg. 

Sector verdient bescherming

Het is niet voor niets dat we als Platform Veilig Ondernemen veel aandacht hebben voor deze sector. Transport en logistiek zijn in het bijzonder kwetsbaar voor ondermijning. Zoals we er als samenleving van afhankelijk zijn, zijn veel criminelen dat ook. Als transportbedrijf loop je het risico dat criminele organisaties jouw processen misbruiken om misdrijven te faciliteren. Dat leidt tot schrijnende situaties, zoals we die eerder zagen bij bijvoorbeeld transportbedrijf De Groot in Hedel. Ook ladingdiefstal blijft een hardnekkig probleem, waarbij mobiel banditisme zoals we dat eerder beschreven een belangrijke rol speelt. Bij ladingsdiefstal wordt lading gestolen uit de trailer van een vrachtwagen, of wordt zelfs de hele trailer weggenomen. Europa-breed komt het zelfs tientallen keren per jaar voor dat een lading met vrachtwagen en al wordt gestolen. 

Deadline om te rusten

Als chauffeur ben je verplicht om op uur en tijd te rusten. Een chauffeur mag twee keer per week maximaal tien uur rijden, de rest van de dagen maximaal negen uur. Per twee weken mag de chauffeur maximaal 90 uur achter het stuur zitten, waarvan maximaal 56 uren in dezelfde week mogen worden gemaakt. Als chauffeur heb je dus een deadline; je moet op tijd je plekje hebben gevonden om de nacht door te brengen. Dat betekent goed plannen, maar die planning wordt bemoeilijkt door files en andere vertraging onderweg. Daarom is het – ook voor de tachograaf – belangrijk dat chauffeurs altijd binnen bereik zijn van een veilige en comfortabele plek om te overnachten. Waar deze gelegenheden ontbreken, zien we dat chauffeurs hun rust nemen op hinderlijke of zelfs gevaarlijke plekken. Zo wekt Rijkswaterstaat regelmatig chauffeurs die op onveilige plekken – bijvoorbeeld de vluchtstrook – liggen te slapen in hun cabine. 

Waar rust je als chauffeur?

Even kort rusten, een broodje eten of je lading inspecteren kan op een verzorgingsplaats. Deze verzorgingsplaatsen vind je elke twintig kilometer langs de snelweg. Hier vind je echter niet de bescherming en voorzieningen die je nodig hebt om er veilig en comfortabel de nacht door te brengen. Sterker nog, deze verzorgingsplaatsen zijn hotspots voor ladingdiefstal. Er is hier geen beveiliging, waardoor zowel de chauffeur als de lading kwetsbaar zijn. Je weekend mág je hier als chauffeur meestal niet doorbrengen. Van de wet mag je de wekelijkse rust namelijk niet doorbrengen in de cabine. De werkgever is verplicht om een passend verblijf met slaapgelegenheid en sanitaire voorzieningen voor je te betalen. Er zijn wel gelegenheden die daaraan voldoen, maar die beschermen de chauffeurs en hun lading onvoldoende tegen criminelen. Terwijl de chauffeur zijn rust pakt, kan de crimineel zo zijn kans pakken. 

Wat is een truckparking?

Een truckparking is een beveiligd terrein dat special is opgezet als plek waar chauffeurs hun rusttijden door kunnen brengen. Dat betekent enerzijds dat er voldoende comfort en faciliteiten zijn. Naast de verplichte voorzieningen heb je er vaak WiFi, de mogelijkheid om te eten en ontspannen en alle andere zaken die je als chauffeur nodig hebt om de nacht door te komen. Anderzijds is er op truckparkings veel aandacht voor de veiligheid van chauffeurs en hun lading. In tegenstelling tot verzorgingsplaatsen en wegrestaurants zijn deze terreinen niet openbaar toegankelijk. Er staat een hek omheen en je moet door een toegangspoort. Bovendien wordt alles middels camera’s nauwlettend in de gaten gehouden. Daardoor hoeven chauffeurs zich geen zorgen te maken of hun lading wel veilig is. Ook wordt de kans dat criminelen chauffeurs benaderen met oneerbare voorstellen hierdoor kleiner. 

Initiatieven en financiering

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere truckparkings gerealiseerd, onder andere in Tilburg (Vossenberg) en Breda (Hazeldonk). Deze goede en belangrijke stappen zijn echter nog lang niet genoeg voor een dekkend netwerk. Wij zijn gelukkig niet de enige die de noodzaak van een dekkend netwerk van truckparkings inzien. Stakeholders als TLN, Evofenedex en VNO-NCW Brabant Zeeland pleiten al langer voor meer en betere truckparkings langs de Nederlandse snelwegen. Vanuit de Europese Unie is er bovendien subsidie beschikbaar om deze initiatieven te realiseren. Diverse projecten – onder andere in Moerdijk – maakten aanspraak op deze subsidieregeling. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent het belang van meer beveiligde truckparkings en stimuleert de ontwikkeling. Daarvoor werkt men samen met publieke en private stakeholders, zoals lokale overheden, bedrijven en brancheverenigingen. 

Oproep: erken het belang en werk mee!

We horen soms negatieve verhalen over verdozing, uitstoot en drukte op de weg. We mogen echter niet vergeten hoe afhankelijk we als samenleving zijn van transport en logistiek. Dat gaat verder dan onze economie en werkgelegenheid. Dat goederen op hun plek van bestemming komen is zonder meer een basisvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij. In Brabant en Zeeland hebben we die taak op ons genomen, maar moeten we het dus ook faciliteren. We roepen alle stakeholders die hiermee in aanraking komen – gemeenten, provincies, ondernemers en belangenverenigingen – daarom op om hun schouders onder dit dossier te zetten. Voor zowel de totstandkoming van een truckparking als de toekenning van de benodigde subsidies moeten veel partijen meewerken. Pak je rol en help ons om chauffeurs en hun lading een veilige haven te bieden!

Ga naar de inhoud