Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Toolbox Bedrijventerreinen: werk samen met je gemeente aan een veilig bedrijventerrein

Deze week introduceerde de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland en Avans Hogeschool hun Toolbox Bedrijventerreinen. Deze toolbox biedt gemeenten de handvatten om criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen te herkennen en aan te pakken. In dit artikel leggen we uit waarom de gemeente zo’n belangrijke partner is, wat je van de gemeente mag verwachten en hoe de Toolbox Bedrijventerreinen daarbij helpt. Daarnaast geven we waardevolle tips over hoe jij als ondernemer de samenwerking aan kunt gaan met jouw gemeente.

Volg het PVO Brabant-Zeeland op LinkedIn voor de nieuwste informatie, tips en hulpmiddelen.

Rol van de gemeente

De gemeente is een van de belangrijkste stakeholders in de (lokale) strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Allereerst is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en de inzet van de politie. Daarnaast is het de burgemeester die bestuurlijk in kan grijpen, bijvoorbeeld door drugspanden te sluiten of vergunningen in te trekken. Dat betekent echter niet dat de gemeente alleen aan repressie doet. De gemeente doet ook aan preventie, bijvoorbeeld door een vergunningsplicht in te stellen en vergunningsaanvragen kritisch onder de loep te nemen. Bij twijfel valt de gemeente daarvoor terug op het Landelijk Bureau Bibob. Ook in de ruimtelijke ordening kunnen gemeenten stappen nemen om criminele inmenging te voorkomen, bijvoorbeeld door branchering of het stellen van andere vestigingsvoorwaarden op een bedrijventerrein. 

Toolbox Bedrijventerreinen

Om gemeenten te ondersteunen in deze rol, is vanaf deze week de Toolbox Bedrijventerreinen beschikbaar. De Taskforce-RIEC en Avans Hogeschool hebben ervoor gezorgd dat deze toolbox is geladen met de beste beschikbare informatie en instrumenten op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Ze informeren gemeenten over de signalen en gevolgen van criminele inmenging, maar leggen ook uit welke middelen de gemeente in kan zetten om dit aan te pakken. Hiervoor stelden ze de Handreiking Interventies Bedrijventerreinen op. Voordat de gemeente over kan gaan tot interventies, moeten de risico’s en en kwetsbaarheden van een bedrijventerrein echter duidelijk in beeld worden gebracht. Daarom legt de Handreiking Informatiebeeld Bedrijventerreinen stap voor stap uit hoe de gemeente de situatie op een bedrijventerrein in kaart kan brengen. Door de methode in deze handreiking toe te passen, kan de gemeente een gedegen informatiebeeld opstellen. Weten wat er speelt is immers de eerste stap in elk verbeteringsproces.

Meteen een grote drugsvangst

Al is de Toolbox Bedrijventerreinen nog zo vers, het eerste succes is al geboekt. Nog voor de officiële lancering begon de gemeente Bergen al met het toepassen van de Handreiking Informatiebeeld Bedrijventerreinen. Hierdoor kwam de gemeente tot waardevolle nieuwe inzichten. Hoe waardevol? Zo waardevol dat het meteen leidde tot de vondst van ruim 600 hennepplanten en duizenden XTC-pillen!

Wat kun je zelf doen?

De Toolbox Bedrijventerreinen is in de basis gemaakt om gemeenten te ondersteunen. Veel van de tips en handvatten uit de Toolbox Bedrijventerreinen zijn echter ook waardevol voor jou als ondernemer. Zo kun je als verhuurder van vastgoed meteen aan de slag met de checklists voor de screening van huurders. Er zijn verschillende checklists beschikbaar, voor de verhuur van kantoorruimte, winkelruimte en woonruimte. Daarnaast kun je gebruikmaken van een gestandaardiseerde huurovereenkomst, een waardevol instrument waar wij al eerder over berichtten. Ook het project Red Flags bij criminele inmenging van Avans Hogeschool – waar wij als PVO veel potentie in zien – maakt onderdeel uit van de Toolbox Bedrijventerreinen. Ons belangrijkste advies is echter om actief de samenwerking aan te gaan, met elkaar, met je gemeente en met het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland.

Samen samenwerken met de gemeente

De gemeente is dus een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning op jouw bedrijventerrein, maar dat ben jij ook. Naast de handvatten en ondersteuning die organisaties als de Taskforce-RIEC aan gemeenten bieden, hebben ze ook jouw input nodig. Jij weet immers als geen ander wat er speelt op jouw bedrijventerrein. Toch vinden veel ondernemers het moeilijk om hierover in contact te komen met de gemeente. Als ondernemer heb je vaak je handen al vol aan de dagelijkse bedrijfsvoering en ook de gemeente kan niet met iedere individuele ondernemer in gesprek gaan. Samenwerken met de gemeente werk daarom het beste via je ondernemersvereniging, parkmanagement of brancheorganisatie. Deze organisaties zitten niet alleen goed in de materie, maar zijn bovendien gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van jouw belangen als ondernemer. Is die mate van organisatie nog niet gerealiseerd op jouw bedrijventerrein? Dan is dat de logische eerste stap!

Verenig jezelf

Als PVO zijn we een voorvechter en aanjager van samenwerking. We stimuleren dan ook bij elke gelegenheid dat ondernemers zich verenigen. We adviseren verregaande samenwerking op elk bedrijventerrein. Voor veel nieuwe bedrijventerreinen is deelname aan parkmanagement zelfs een vestigingsvoorwaarde. Dit kun je als ondernemers samen regelen, maar er zijn ook specialistische bedrijven waar je dit aan uit kunt besteden. Door jezelf te verenigen sta je sterker en neemt de sociale controle op je bedrijventerrein toe, maar kom je ook makkelijker in gesprek met belangrijke partners als de gemeente. Ook brancheorganisaties en ondernemersverenigingen – bijvoorbeeld VNO-NCW Brabant-Zeeland – hebben goede contacten met de gemeenten in hun regio’s. Naast jouw veiligheidsbelangen houden dit soort verenigingen zich ook bezig met jouw belangen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Het PVO helpt graag!

Het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland is een belangrijke schakel tussen ondernemers en de overheid, dus ook de gemeente. We helpen je dan ook graag om in contact te komen met jouw gemeente. We spelen informatie voor je door, starten het gesprek en vestigen de aandacht op jouw bedrijventerrein. Dat doen we graag samen met jou, maar nog liever betrekken we ook de andere ondernemers op jouw bedrijventerrein. Je mag natuurlijk zelf contact met ons opnemen, maar vraag ook vooral aan je parkmanager of het bestuur van je lokale ondernemersvereniging om met ons in gesprek te gaan. Is er op jouw bedrijventerrein geen parkmanagement of ondernemersvereniging aanwezig? Zoals gezegd is dit een belangrijke stap, waar wij je bovendien graag bij helpen. Neem dus ook vooral contact op met het PVO Brabant-Zeeland als je de organisatiegraad op jouw bedrijventerrein wilt verbeteren.

Ga naar de inhoud