Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Platform Veilig Ondernemen: samenwerking maakt ondernemers weerbaar tegen criminaliteit en ondermijning

Deze week kwamen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid voor het eerst samen om sturing te geven aan het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland. Via dit platform slaan de samenwerkende partijen de handen ineen in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Door praktijkervaring, kennis en gezag samen te brengen, willen ze de weerbaarheid van Brabantse en Zeeuwse bedrijven naar een hoger niveau tillen.

Volg het PVO Brabant-Zeeland op LinkedIn voor de nieuwste informatie en hulpmiddelen.

Ondernemers aan het roer

Het zwaartepunt van het PVO Brabant-Zeeland ligt bij de ondernemers. Ellen Kroese, directeur van VNO-NCW Brabant Zeeland bevestigt dat veiligheid bij haar leden steeds hoger op de agenda staat. Cybercrime is daarbij een belangrijk onderwerp, maar ook de veiligheid van transportbedrijven en de beveiliging van bedrijventerreinen verdienen een impuls. Door samen te werken met ondernemersverenigingen als VNO-NCW en brancheorganisaties als de ZLTO hoopt het PVO Brabant-Zeeland duizenden ondernemers te bereiken. “Het liefst zouden we met iedere ondernemer in gesprek gaan en ze zijn ook allemaal welkom, maar de ervaring leert dat ondernemers hun handen al vol hebben aan hun bedrijf. Door samen te werken met deze organisaties, zorgen we dat de inbreng en belangen van al die ondernemers worden meegenomen in onze aanpak.”, legt PVO-manager Adryo Toorians uit.

Bundeling van kennis en expertise

De kennis en expertise op het gebied van ondermijning en (georganiseerde) misdaad is in het PVO sterk geborgd. Kennisinstellingen als het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) stellen niet alleen hun kennis beschikbaar, maar spelen ook achter de schermen een belangrijke rol in het PVO. Daarnaast zien ook onderwijsinstellingen dat criminele inmenging in bedrijven een groeiend probleem is. Avans Hogeschool richtte zelfs een volwaardig lectoraat ondermijning op. Hoogleraar Emile Kolthoff sloot zich als voorzitter van dit lectoraat aan bij de PVO-stuurgroep. Toorians licht toe: “Dit soort organisaties hebben niet alleen veel kennis, ze ontwikkelen ook waardevolle hulpmiddelen. Via het PVO gaan we zorgen dat die tools landen bij de ondernemer.”

Draagvlak en daadkracht

Bij het samenstellen van de stuurgroep bleek al snel dat het onderwerp leeft bij de stakeholders. Naast prominente vertegenwoordigers van ondernemers en experts van Avans Hogeschool waren ook bestuurders en politici meteen enthousiast. Daardoor was het mogelijk om burgemeesters Harald Bergman (Middelburg) en Kees van Rooij (Meierijstad) te verbinden aan het PVO Brabant-Zeeland. Dit komt niet alleen het draagvlak, maar ook de slagkracht van het PVO ten goede. Toorians: “We hebben nu alles in huis om de weerbaarheid van ondernemers naar een hoger niveau te tillen. De ondernemers zijn de kern van het PVO, die weten hoe het in de praktijk werkt en waar ze echt mee geholpen zijn. De kennispartners weten al veel en breiden die kennis continu uit. Wij brengen die kennis bij ondernemers en werken samen om tools en hulpmiddelen te ontwikkelen. Door de steun van diverse overheden kunnen we alles dat hieruit voortkomt ook daadkrachtig uitvoeren.”

Een stabiele fundering

Het fundament voor deze samenwerking werd in de afgelopen maanden gelegd vanuit de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland: er werd een werkgroep samengesteld, een plan van aanpak opgesteld en een projectleider aangetrokken. Die ging vervolgens opzoek naar de juiste deelnemers voor de stuurgroep. In afwachting daarvan zat het PVO echter niet stil. Er werden al verschillende projecten opgestart en ook het PVO-portaal – de website waar ondernemer terechtkunnen voor informatie en hulpmiddelen – draait al op volle toeren. Omdat het PVO kan rekenen op steun en financiering vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid, is ook de stabiliteit van het platform gewaarborgd. Toorians: “Vanaf hier gaan we alleen maar groeien. Het PVO wordt hét publiek-private samenwerkingsverband in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning.”

Ga naar de inhoud