Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Crimineel misbruik van vastgoed herkennen en voorkomen

Misbruik van vastgoed

Veilig vastgoed is een doorslaggevende schakel in de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Wat het daglicht niet kan verdragen, vindt immers achter gesloten deuren plaats. Door ons op deze schakel te richten, verstoren we criminele ketens en helpen we ondernemers hun omgeving veilig te houden. Een goede samenwerking tussen overheid en ondernemers maakt daarbij het verschil. De overheid zal die samenwerking dan ook steeds vaker zoeken.

Waar gebruiken criminelen vastgoed voor?

De meeste bekende manier waarop criminelen vastgoed misbruiken is waarschijnlijk wel de productie van drugs. Regelmatig worden in bedrijfspanden hennepkwekerijen en XTC-laboratoria aangetroffen. Ook worden er de laatste jaren steeds vaker laboratoria ontdekt waar chrystal meth wordt geproduceerd. Criminelen werken hier met gevaarlijke chemicaliën, met alle risico’s van dien. Naast de kans op branden en explosies, eindigt het chemische drugsafval vaak in de natuur. Ook voor de opslag van verboden middelen kunnen criminelen niet zonder panden. Behalve drugs worden in bedrijfspanden regelmatig wapens of gestolen goederen aangetroffen. In de meest schrijnende gevallen is er zelfs sprake van mensenhandel en uitbuiting.

Naast productie en opslag speelt vastgoed nog een andere belangrijke rol in de keten van ondermijning. Ook om geld wit te wassen maken criminelen misbruik van vastgoed. Dat kan door de panden te verhandelen, maar ook door vanuit een bedrijfspand een dekmantel-bedrijf te opereren. Criminelen doen dan alsof ze een succesvol bedrijf hebben, terwijl veel of zelfs alle klanten alleen maar op papier bestaan. In werkelijkheid worden de verzonnen transacties betaald met crimineel vermogen, dat op deze manier vermomd wordt als eerlijke inkomsten. Dit is een belangrijke schakel in de keten van de georganiseerde misdaad, de schakel die zorgt dat crimineel vermogen vrij kan worden besteed.

Welke risico’s loopt de verhuurder van vastgoed?

Verhuurders hebben een verstrekkende verantwoordelijkheid voor wat er in hun pand gebeurt. Wanneer er in een pand criminele activiteiten worden ontdekt, kan de gemeente overgaan tot sluiting. De B5 – de vijf grootste gemeenten van Brabant – sloten vorig jaar alleen al 136 panden waar misstanden werden geconstateerd. Als er drugs, wapens of andere vormen van criminaliteit worden ontdekt, is de sluiting van een pand zelden af te wenden. In het geval van grove nalatigheid kan het Openbaar Ministerie zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder. In de praktijk kan een verhuurder deze maatregelen alleen voorkomen door te laten zien dat hij actief stappen neemt om criminelen uit zijn panden te weren. Wacht signalen dus niet af, maar controleer actief, zowel vóór als tijdens het verhuur.

Wat kan de verhuurder van vastgoed doen?

Gelukkig kunnen verhuurders veel doen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun panden. Waar malafide verhuurders steeds harder worden aangepakt, worden welwillende verhuurders steeds beter ondersteund. Door gebruik te maken van alle checks en hulpmiddelen die er worden geboden, kunnen verhuurders hun panden veilig houden. Bovendien helpt het – als het onverhoopt toch misgaat – om de kans op sluiting of vervolging te verkleinen. Een verhuurder die niets heeft gedaan om crimineel misbruik tegen te gaan, hoeft in de regel niet op coulance te rekenen. Voor verhuurders die hun pand veilig willen verhuren hebben de politie en Taskforce- RIEC de handleiding Veilig uw pand verhuren opgesteld.

Hoe kunnen omwonenden helpen tegen misbruik van vastgoed?

Ook lokale ondernemers, werknemers en omwonenden spelen een belangrijke rol in het weren van criminelen uit hun omgeving. Criminelen vestigen zich niet graag in een omgeving waar de sociale controle sterk is en iedereen elkaar kent. Door onze ogen en oren open te houden, kunnen we onze bedrijventerreinen, winkelstraten en buitengebieden veilig houden. Daarbij kunt u letten op de volgende signalen. Onthoud daarbij dat één signaal nog geen crimineel maakt, maar aarzel ook niet om verdachte situaties te melden.

Ga naar de inhoud