Wat is het Platform Veilig Ondernemen Oost Brabant en Zeeland West Brabant (PVO Brabant-Zeeland)?

Het Platform Veilig Ondernemen Oost Brabant en Zeeland West Brabant (PVO Brabant-Zeeland) is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen de onderstaande organisaties :

  • Branche- en Ondernemersverenigingen, waaronder VNO-NCW Brabant Zeeland
  • Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
  • Het ministerie van Justitie & Veiligheid
  • De diverse gemeenten in ons werkgebied
  • De politie-eenheden Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

Samen zetten we ons in om veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. Op die manier willen we ondernemers weerbaar maken tegen criminaliteit en ondermijning. Een veilige (werk)omgeving is immers noodzakelijk voor een succesvol bedrijfsleven en een gezond ondernemersklimaat. Daarom maakt het PVO Brabant-Zeeland zich sterk voor de veiligheid van ondernemers en hun personeel.

In de strijd tegen onder andere ondermijnende criminaliteit, cybercrime, vastgoedfraude en High Impact Crimes zet het PVO Brabant-Zeeland in op voorlichting, instrumentontwikkeling en het aanjagen van samenwerking.

Meerwaarde PVO voor regio Brabant Zeeland

Het PVO Brabant-Zeeland bewijst zijn meerwaarde als het gaat om het verbinden van de netwerkpartners in de regio. Door een herkenbaar en onderscheidend platform te bieden, weet men elkaar snel te vinden en zijn de lijnen kort. Het komend jaar gaan we werken aan een gerichter bereik van ondernemers voor wat betreft het aanbod aan trainingen, informatie en advies. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van ondernemers op het gebied van veiligheid. Zo wordt op dit moment een inventarisatie uitgevoerd voor het PVO Zeehavens. 

Hiervoor gaat het platform nauw samenwerken met de branche- en ondernemersorganisaties. Om goed aan te sluiten op de belevingswereld van de ondernemer is het belangrijk om via de BIZ-en en ondernemersverenigingen te horen wat er speelt in bepaalde gebieden en hoe bepaalde knelpunten of problemen kunnen worden aangepakt.

Als we het PVO Brabant-Zeeland goed met deze lokale partijen verbinden, kunnen we tastbare resultaten neerzetten waar de individuele ondernemer echt wat aan heeft. Daarnaast speelt het PVO Brabant-Zeeland een belangrijke rol in de borging van de producten en diensten die in het kader van het programma Maatschappelijke Weerbaarheid (Taskforce-RIEC) worden opgeleverd. Dit programma richt zich op het voorkomen en verstoren van criminele inmenging in branches en sectoren.

Voorlichting & advies. Het PVO Brabant-Zeeland richt zich op het vergroten van de bewustwording van veiligheid(s)zorg door het geven van voorlichting en advies aan bedrijven en instellingen. Denk daarbij aan trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, veiligheidsadvies, 0-metingen en veiligheidsscans. Daarnaast monitort en onderzoekt het PVO Brabant-Zeeland actuele en relevante ontwikkelingen en informeert het stakeholders over veiligheidsissues.

Kennis. Het PVO Brabant-Zeeland biedt een PVO-portaal (website) met relevante documentatie en onderzoeken die gebruiksvriendelijk (inclusief handelingskader) worden aangeboden. Daarnaast bieden we een overzicht aan van (beveiligings-) opleidingen, trainingen, awareness sessies, workshops, webinars, aan organisaties die opereren binnen de genoemde thema’s. we organiseren rondetafelgesprekken en inspiratiesessies in samenwerking met de brancheorganisaties en publieke partners. Dit alles komt samen op ons interactieve PVO-platform.

Innovatie. Het PVO Brabant-Zeeland ondersteunt projecten die gericht zijn op innovatieve oplossingen en technologische innovatie. Daarnaast bieden we in samenwerking met partners de ruimte om innovaties op het gebied van veiligheid een stap verder te brengen. Denk daarbij aan pilots met de inzet van drones, maar ook aan onze steun aan de Hack Helpdesk.

Samenwerking (internationaal). Het PVO Brabant-Zeeland verbindt de relevante publiek-private samenwerkingen op het gebied van beveiliging en veiligheid in eerste instantie op regionaal niveau. In het grensgebied schakelen we met partners in België en Duitsland. Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met het landelijk PVO-netwerk, landelijke brancheorganisaties en andere stakeholders op nationaal en Europees niveau. Het PVO Zeehavens heeft specifiek aandacht voor de internationale samenwerking met bijvoorbeeld de zeehaven van Antwerpen.

Veilig Ondernemen Loket. Het PVO Brabant-Zeeland biedt een digitale loketfunctie met daarachter een organisatie die de vraagstukken doorspeelt naar de juiste partner en terugkomt met antwoorden. Dit loket biedt ondernemers en overheden instrumenten waarmee barrières kunnen worden opgeworpen in de strijd tegen (ondermijnende) criminaliteit, High Impact Crimes, vastgoedfraude, en Cybercrime zoals een gestandaardiseerde huurovereenkomst, weerbaarheidsscan, menukaart voor interventies en barrièremodellen.

Advies nodig

Het PVO Brabant-Zeeland verwelkomt nieuwe partners in onze strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Heb je een vraag of wil je weten wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan nu vrijblijvend contact op met de PVO-manager. Voor het PVO Brabant-Zeeland is dit Adryo Toorians, bereikbaar via adryo.toorians@taskforce-riec.nl of 06-21452511.

Teven verwijzen wij u voor meer informatie naar www.riec.nl.