Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Ladingdiefstal: samen sterk om de trend te doorbreken

Als PVO maken we ons er sterk voor om transportbedrijven te beschermen tegen criminele inmenging. De sector kampt echter ook met een ander groot probleem: ladingdiefstal. Dit leidt niet alleen tot enorme schadeposten, maar ook tot onveilige situaties voor medewerkers. De negatieve trend die zich op dit vlak ontwikkelt kunnen we alleen doorbreken door samen te werken. In dit artikel leggen we uit wat het probleem is, hoe je de risico’s beperkt en hoe je samenwerkt aan maatregelen.

Ladingdiefstal blijft toenemen 

Ladingdiefstal is een groeiend probleem. Even leek het de goede kant op te gaan, maar inmiddels blijkt ladingdiefstal groter dan ooit. In 2019 becijferden onderzoekers in opdracht van het Europees Parlement dat Europese bedrijven jaarlijks 8,2 miljard euro aan schade lijden door ladingdiefstal. In de jaren daarna liep het zelfs nog verder uit de hand. In Europa verdubbelde het aantal meldingen van ladingdiefstal, in Nederland verdrievoudigde het zelfs. Als logistiek zwaartepunt van West-Europa wordt Nederland zwaar getroffen. Ondanks dat we zo’n klein landje zijn, halen we vrijwel elk jaar de top drie.

TAPA: wereldwijd verenigd in de strijd tegen ladingdiefstal

In de strijd tegen ladingdiefstal is een belangrijke rol weggelegd voor de Transported Asset Protection Agency (TAPA). Deze mondiale organisatie biedt informatie, ondersteuning en diverse tools om je lading en je medewerkers te beschermen. Ze doen onderzoeken en houden statistieken bij, maar gaan ook wereldwijd het gesprek aan met overheden over dit probleem. 

Lid worden van deze vereniging is dan ook een goede manier om geïnformeerd te blijven en een bijdrage te leveren. Ook zonder lidmaatschap biedt de website van TAPA bovendien veel nuttige tips en informatie. Op de twee grootste belemmeringen die TAPA regelmatig benoemt komen we later in dit artikel terug: onveilige parkeerplaatsen en onveilige trailers. 

Extra prioriteit met de juiste maatregelen

Ladingdiefstal staat in het veiligheidsdomein inmiddels hoog op de agenda. Dat neemt de praktische beperkingen echter niet weg. De politie heeft maar beperkt capaciteit en gestolen goederen zijn vaak moeilijk terug te vinden. Binnen een paar uur zijn ze verstopt, doorverkocht of al honderden kilometers verderop. 

Het is daarom belangrijk dat je zelf preventieve maatregelen treft die aansluiten op de waarde van je lading. Om dit aan te moedigen geeft de politie extra prioriteit aan zaken waarin bedrijven zelf aantoonbaar maatregelen hebben getroffen om hun lading te beveiligen. Doe jij net dat beetje extra, dan doet de politie dat dus ook!

Gevolgen voor je verzekering

Ook voor je verzekering is het belangrijk dat je de juiste maatregelen treft om ladingdiefstal te voorkomen. Sluiten je maatregelen niet aan op de waarde van je lading, dan kan dat ten koste gaan van je dekking. Kijk daarom goed wat er in jouw polisvoorwaarden staat over de maatregelen die je zelf moet treffen om ladingdiefstal te voorkomen.

Tref je onvoldoende maatregelen, dan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je verzekeraar je een hoger eigen risico oplegt, bijvoorbeeld dertig procent van de schade. Daarnaast kan je maximale dekking worden beperkt, waardoor deze de waarde van de lading niet meer dekt en je zelf voor de schade opdraait.

Meld altijd onmiddellijk

Omdat de kans dat je gestolen goederen terugvindt met de minuut kleiner wordt, is het belangrijk dat je bij ladingdiefstal onmiddellijk melding maakt. Dat doe je via 0900-8844. Betrap je ladingsdieven op heterdaad en ontstaat er een dreigende situatie? Bel dan altijd 112! Wordt het voertuig zelf – al dan niet inclusief lading – gestolen, dan maak je daarvan melding bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV). Dit loket bereik je via telefoonnummer 088-0087444.

Een veilige haven voor truckers

We schreven in een eerder artikel al over het belang van beveiligde truckparkings. Niet-beveiligde parkeerplaatsen zijn namelijk een magneet voor ladingsdieven. Bijna een derde van alle ladingdiefstal wordt gepleegd op deze niet-beveiligde parkeerplaatsen. Een dekkend netwerk van beveiligde trucparkings zou dan ook zonder meer de investering waard zijn. 

Helaas is ook niet ieder transportbedrijf bereid om te betalen voor het gebruik van deze beveiligde truckparkings. Dat is geen rationele beslissing. Als je de kosten afweegt tegen het risico en de mogelijke schade, laat het sommetje duidelijk zien waarom je die paar euro gewoon uit wilt geven. We roepen daarom niet alleen alle stakeholders op om een tandje bij te zetten in het realiseren van beveiligde truckparkings, maar roepen ook bedrijven op om er waar mogelijk gebruik van te maken.

Veilige trailers

Een veilige trailer is een belangrijke eerste stap in het tegengaan van ladingdiefstal. Bijna de helft van alle ladingdiefstal wordt gepleegd door het zeil van de trailer open te snijden. Zeil is dus op voorhand kwetsbaar, maar dat betekent niet dat het niet kunt gebruiken. Er zijn tegenwoordig diverse oplossingen – bijvoorbeeld aluminium panelen, maar ook sensoren – die helpen om ook deze trailers veiliger te maken. 

Denk daarbij altijd eerst aan de veiligheid van je chauffeur. Een sensor die waarschuwt bij ladingdiefstal is handig. Het kan echter ook gevaarlijk zijn als een van jouw chauffeurs ladingsdieven op heterdaad betrapt. Houd er in de maatregelen die je treft dus rekening mee dat voorkomen beter is dan betrappen. De veiligheid van je lading is nog altijd ondergeschikt aan die van je medewerkers. 

Collectieve maatregelen

Zoals altijd is samenwerking ook hier een belangrijk instrument in de strijd tegen criminaliteit. Als transport en logistiek een prominente rol spelen op jouw bedrijventerrein, is het goed om te kijken welke stappen je als ondernemers samen kunt zetten in de strijd tegen ladingdiefstal. Zo werden op bedrijventerrein Hazeldonk in Breda al in 2016 verregaande collectieve maatregelen genomen. Samen met de gemeente realiseerde ondernemers een bewerkte parkeerplaats, meer camera’s en extra handhaving. De beste manier om een samenwerking als deze aan te gaan en daarmee de veiligheid op het hele bedrijventerrein te vergroten is middels het KVO-traject.

Social engineering

Ook bij ladingdiefstal speelt social engineering een steeds grotere rol. Zo doen ladingdieven zich regelmatig voor als ondervervoerder. Door systemen te hacken of medewerkers te manipuleren verkrijgen ze de informatie die ze nodig hebben om waardevolle ladingen te onderscheppen. Ladingdieven gaan zelfs zover dat ze zich voordoen als inspecteur of politieagent. Zorg dat je medewerkers – zowel chauffeurs als planners – er alert op zijn dat ladingsdieven ook dit soort manipulatieve trucs gebruiken. Ben niet alleen zorgvuldig met de lading zelf, maar ook met informatie over de lading.

Rij- en rusttijden

We horen soms dat chauffeurs zich genoodzaakt voelen om hun rust op een onveilige plek te nemen. De tachograaf zegt immers dat ze moeten stoppen, dus zetten ze de wagen bij de eerste gelegenheid aan de kant. Het is echter goed om te beseffen dat de rij- en rusttijdenverordening hier sinds augustus 2020 iets meer ruimte biedt.

Allereerst moet je waarborgen en maatregelen natuurlijk meenemen in je planning. Lukt het door onvoorziene omstandigheden niet om op tijd een veilige rustplaats te bereiken – bijvoorbeeld door een file, ongeval of ander oponthoud dat je niet had kunnen voorspellen – dan mag je je rijtijd met maximaal een uur overschrijden. Let wel op: er gelden hierbij strenge voorwaarden en je moet het correct verwerken in je administratie. Maak vooral geen misbruik van de coulance die de wet hier biedt.

Ga naar de inhoud