Hoofdstuk 5: Ander oneigenlijk gebruik

In dit hoofdstuk gaan we in op een paar minder bekende vormen van oneigenlijk gebruik. Er is niet in alle gevallen spraken van een strafbaar feit, maar je wilt wel in alle gevallen ingrijpen. Als vastgoedondernemer wil je immers niet alleen het strafrecht, maar ook het bestuursrecht respecteren. We leggen steeds uit of je melding maakt bij de politie, of juist bij de gemeente.

Criminelen kunnen jouw pand misbruiken om goederen te verduisteren. Ze bestellen dan goederen op rekening en laten deze aankomen bij jouw pand. Deze goederen worden nooit betaald, maar wel doorverkocht. Dit gaat vaak gepaard met faillisementsfraude en/of de inzet van katvangers. Criminelen bestellen in een korte tijd zo veel mogelijk dure spullen. Als de eerste schuldeisers doorkrijgen dat er iets mis is, is het pand vaak al verlaten.

Deze vorm van misbruik is extra vervelend voor jou als vastgoedondernemer, omdat jouw pand voor schuldeisers vaak het enige aanknopingspunt is. Jijzelf en latere huurders kunnen nog regelmatig worden geconfronteerd met slachtoffers, schuldeisers en deurwaarders. Ben dus alert als je in een kort tijd veel dure goederen aan ziet komen bij een van jouw panden, vooral als deze niet passen bij het bedrijf van je huurder. Heb je er een slecht gevoel bij, voel je dan vrij om een melding te maken bij de politie.

Onze woningmarkt kampt helaas met flinke tekorten. Dit maakt het voor malafide ondernemers aantrekkelijk om bedrijfspanden te verhuren als woonruimte. Ook kan het zijn dat een ondernemer zijn personeel (tijdelijk) in het bedrijfspand laat wonen. Dit is niet toegestaan en brengt de bewoners van het pand in gevaar. Zie je tekenen van illegale bewoning – zoals (lucht)bedden, persoonlijke verzorgingsmiddelen of veel vrijetijdskleding – dan maak je daarvan melding bij de gemeente. 

Sekswerk is in Nederland zelden strafbaar. Prostitutie wordt dan ook pas een zaak voor de politie zodra er sprake is van uitbuiting of minderjarigen. Dat betekent echter niet dat je zomaar overal sekswerk mag bedrijven. De gemeente zorgt ervoor dat prostitutie alleen plaatsvindt waar dat is toegestaan. Als iemand sekswerk bedrijft vanuit jouw pand, is dat misschien in strijd met het bestemmingsplan. Het is niet strafbaar, maar het kan wel oneigenlijk gebruik zijn. Daarnaast moet je controleren of je huurder beschikt over de juiste vergunningen. Bedrijft je huurder zonder vergunning of in strijd met het bestemmingsplan sekswerk in jouw pand, dan maak je daarvan melding bij de gemeente. Houd er daarbij rekening mee dat de regels rondom sekswerk per gemeente verschillen. Zie je echter signalen van uitbuiting, maak dan altijd een melding bij de politie.

Er wordt de laatste jaren record na record gebroken als het gaat om de vondst van illegale sigarettenfabrieken. Naarmate de accijns op tabak toeneemt, wordt het steeds aantrekkelijker om accijnsfraude te plegen. Ook een illegale sigarettenfabriek is dus iets dat je tegen kunt komen bij de inspectie van je pand. Zie je dat er grote hoeveelheden tabak worden opgeslagen of verwerkt, dan maak je daarvan altijd melding bij de politie.

Ook sterke drank is aantrekkelijk om accijnsfraude mee te plegen. Door geen accijns in rekening te brengen, kan men ontzagwekkende winsten maken terwijl men het product nog steeds onder de marktprijs verkoopt. De productie van sterke drank herken je aan de aanwezigheid van een distilleerketel. Deze ketels kunnen in vorm verschillen van de ketels die je aantreft in een drugslab, maar werken hetzelfde. Als je een distilleerketel ziet is het bijzaak waar deze voor wordt gebruikt, maak altijd melding bij de politie.

Het kan ook zijn dat je huurder het bestemmingsplan op een minder ernstige manier schendt. Bijvoorbeeld door een logistiek bedrijf uit te baten vanuit een winkelpand. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde “darkstores” van bedrijven die boodschappen thuisbezorgen. Deze zijn soms gevestigd in winkelpanden, terwijl je ter plekke niets kunt kopen. Gemeenten handhaven steeds strenger op dit soort overtredingen. We raden je dan ook af om dit soort overtredingen oogluikend toe te staan. Je hoeft niet meteen een melding te maken, maar zorg wel dat je huurder zich houdt aan het bestemmingsplan. Weigert je huurder zich te houden aan het bestemmingsplan, dan maak je alsnog melding bij de gemeente.

Naar de inhoud springen