Hoofdstuk 2: Het herstellen van de orde

Als er in jouw pand criminele activiteiten plaats hebben gevonden, wil je de orde zo snel mogelijk herstellen. Het is daarbij belangrijk dat je jouw handelen afstemt met politie en gemeente. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je moet handelen in de nasleep van crimineel misbruik en welke extra mogelijkheden de VZV-methode daarbij biedt.

Bescherm jezelf

Voorkom waar mogelijk dat je huurder de eerste is die weet dat jij criminele activiteiten hebt ontdekt. Ga nooit zelf de confrontatie aan, maar maak altijd een melding bij die politie. De politie zal je adviseren hoe verder te handelen. Sluit vooral geen onderhandse dealtjes met de huurder, bijvoorbeeld dat jij geen melding maakt als hij onmiddellijk vertrekt. Op die manier blijf jij achter met schade, maak je jezelf chantabel en assisteer je de onderwereld. 

Ondersteun politie en gemeente

Doe wat er van je gevraagd wordt om de politie en de gemeente te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Stel de rapportages van je screening en inspecties beschikbaar aan de politie zodra ze daarom vragen. Deze kunnen informatie bevatten die waardevol is voor het onderzoek. Laat aan de politie en de gemeente zien dat jullie in hetzelfde team zitten. Volg instructies op en zorg dat je het werk van de politie niet belemmert.

Neem in ieder geval deze stappen

Nadat je een melding hebt gemaakt en de politie om verdere instructies hebt gevraagd, is het belangrijk dat je in ieder geval de volgende stappen neemt:

Het is belangrijk dat de criminele activiteiten onmiddellijk stoppen en je zo snel mogelijk de huurovereenkomst opzegt. Dankzij de overeenkomst die je voor de VZV-methode bent aangegaan met de huurder gaat dit makkelijker dan normaal. Zodra er door de politie of gemeente crimineel misbruik wordt geconstateerd, mag je de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter opzeggen. Je hebt daarbij het recht om sloten te vervangen en de huurder met onmiddellijke ingang de toegang tot het pand te ontzeggen.

Maak duidelijk kenbaar dat de criminele activiteiten die in het pand zijn ontdekt niet langer plaatsvinden. Hiervoor zijn binnen de VZV-methode speciale posters ontwikkeld die positief van toon zijn en de nadruk leggen op het feit dat de criminelen zijn gepakt.

Jouw inspanningen en alertheid hebben een eind gemaakt aan de criminele activiteiten. Dat is eerder iets om te vieren dan iets om je voor te schamen. Door op deze manier te laten zien dat het drugspand is gesloten, geef je hetzelfde signaal af als de burgemeester bij een Damocles-sluiting.

Kondig bij de gemeente aan dat je het pand zelf tijdelijk van de markt haalt voor herstel en renovatie. Laat weten dat je tijdens die periode zelf duidelijk laat zien dat de criminele activiteiten zijn ontdekt en beëindigd. Dit is geen garantie om een Damocles-sluiting te voorkomen, maar wel een manier om de loop uit het pand te halen.

Besef dat de openbare orde altijd leidend blijft, maar probeer de noodzaak tot bestuurlijk ingrijpen waar mogelijk pro-actief weg te nemen. Laat merken dat je samen met de gemeente naar oplossingen wilt zoeken, maar respecteer ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester in het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

De overeenkomst die je voor de VZV-methode bent aangegaan met je huurder biedt je diverse mogelijkheden om je schade te verhalen op de huurder. Daarnaast is de huurder je vanwege de criminele activiteiten een stevige boete verschuldigd. Omdat het in totaal om een groot bedrag gaat, adviseren we om hierbij altijd terug te vallen op gedegen rechtsbijstand.

Besef echter ook dat je dat grote bedrag lang niet altijd in zijn geheel zult kunnen innen. Ben al tijdens de screening alert op katvangers, dubieuze BV’s en andere zaken die jouw verhaalmogelijkheden beperken.

Maak van de gelegenheid gebruik om niet alleen te herstellen, maar ook te investeren. Op deze manier doorbreek je de negatieve spiraal van waardeverlies die een drugspand vaak ondergaat. Als je slechts minimale herstelwerkzaamheden verricht, zal het pand minder aantrekkelijk zijn dan voorheen. Door het pand juist aantrekkelijker te maken, trek je betere huurders aan en draag je bij aan de kwaliteit van de omgeving. Hiervoor kun je gebruikmaken van de boetes en vergoedingen die de huurder je verschuldigd is.

Deel jouw ervaring en wat je daarvan hebt geleerd met andere vastgoedondernemers. Dit hoeft geen negatief slachtoffer-verhaal te zijn. Je hebt de criminele activiteiten immers een halt toegeroepen. Hoe ben je daarin geslaagd? Hoe heeft de VZV-methode daaraan bijgedragen? Wat ga je de volgende keer anders doen? Welke tips heb je voor je collega’s? We bieden je graag een podium tijdens een van onze bijeenkomsten of kennissessies. Wil je je verhaal delen, maar weet je niet hoe? Neem contact op met het PVO, wij ondersteunen je graag!

Naar de inhoud springen