Hoofdstuk 1: Melden van misstanden

In deze e-learning proberen we je zo eenduidig mogelijk uit te leggen wanneer je een melding hoort te maken. Waar maak je die melding? Kan dat anoniem? Welke gevolgen heeft dat in de nasleep? In dit hoofdstuk leggen we uit wat je moet doen als je een van de de beschreven misstanden constateert in jouw pand.

Meld in een veilige omgeving

Als je tijdens een inspectie iets strafbaars ontdekt, maak je nooit een melding in het bijzijn van je huurder. Rond de inspectie zo ver mogelijk af en wens je huurder een fijne dag. Maak pas een melding als je weer in een vertrouwde, veilige omgeving bent. Misschien lijkt het of je melding maakt van iets kleins, maar je weet nooit wat de huurder nog meer wil verbergen en hoe ver hij bereid is om daarvoor te gaan. Ga daarom nooit de confrontatie aan, ook niet als het om iets ogenschijnlijk kleins gaat.

De drempel om te melden

We vragen je soms om melding te maken van zaken die niet op voorhand strafbaar zijn. We begrijpen dat je jezelf hierdoor bezwaard kunt voelen en hopen dat we dat gevoel weg kunnen nemen. Besef dat de zaken waar je melding van maakt – ondanks dat ze op zichzelf vaak niet strafbaar zijn – concrete en bewezen signalen zijn van criminele activiteiten. Als vastgoedondernemer wil je niet alleen voorkomen dat jij één van de slachtoffers wordt, je hebt ook een wettelijke plicht om misbruik van jouw panden tegen te gaan.

Besef dat je niets hoeft te bewijzen. Jij bent niet degene die deze zaak uiteindelijk rond moet krijgen, noch ben je degene die tot vervolging overgaat. Verwar het melden van een vermoeden ook vooral niet met een ongefundeerde beschuldiging. Jij hebt iets gezien waar je jezelf zorgen over maakt en daar maak je melding van, that’s it.

Melden: hoe en waar

Hieronder leggen we je uit hoe en waar je een melding kunt maken als je crimineel misbruik van jouw pand ontdekt, of daartoe signalen op het spoor komt:

Ook in jouw situatie kun je via de gebruikelijke kanalen een melding maken. Dit kan telefonisch via 0900-8844. Het is nog handiger als je het meldformulier invult op de website van de politie. Dit geeft je de mogelijkheid om beeldmateriaal toe te voegen aan je melding, bijvoorbeeld foto’s die je hebt gemaakt tijdens je inspectie. In beide gevallen is je melding herleidbaar en dus niet anoniem. Hierdoor kun je in de nasleep van crimineel misbruik aantonen dat jij als vastgoedondernemer zelf degene bent geweest die het crimineel misbruik een halt heeft toegeroepen. 

Meld Misdaad Anoniem is een waardevol kanaal om anoniem meldingen te maken, maar kent ook haar beperkingen. Allereerst krijg je op een anonieme melding geen terugkoppeling en kun je jezelf er in de nasleep van crimineel misbruik niet op beroepen. Als melder ben je immers volledig anoniem. Daardoor kun je niet aantonen dat je zelf degene bent die de criminele activiteiten heeft gemeld. 

Daarnaast mag Meld Misdaad Anoniem in bepaalde situaties niets doen met jouw melding. Anonimiteit is voor deze organisatie namelijk doorslaggevend. In deze specifieke situatie kan jouw anonimiteit vaak niet worden gegarandeerd. Als je ’s ochtends een inspectie hebt uitgevoerd en je meldt ’s middags wat je hebt gezien, kan je huurder immers beredeneren dat die melding van jou afkomstig is. Meld Misdaad Anoniem kan en mag je melding in dit soort gevallen niet doorzetten.

We raden je daarom af om dit soort meldingen te maken via Meld Misdaad Anoniem. Omdat je geen terugkoppeling krijgt, niet herleidbaar bent en je melding misschien niet mag worden doorgezet, zal je melding niet altijd het gewenste effect hebben. Let op: dit advies geldt alleen in deze specifieke situatie.

Heb je iets gezien waarvan je in deze e-learning hebt geleerd dat je het moet melden, maar vrees je voor je veiligheid? In ernstige gevallen mag je contact zoeken met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Hiervoor bel je naar 088-6617734. Dat mag echter alleen als je informatie hebt over een ernstig misdrijf. 

De zaken die je tijdens je inspecties kunt ontdekken zijn vaak ernstig genoeg om te verantwoorden dat je contact zoekt met het TCI. Kom je bijvoorbeeld iets te weten over de productie van drugs, de handel in drugs, het witwassen van geld, het uitbuiten van mensen of het schenden van milieuwetgeving, dan kun je daarmee terecht bij het TCI. Net als Meld Misdaad Anoniem neemt het TCI de nodige stappen om jouw anonimiteit te bewaken. Het TCI heeft hierbij echter meer ruimte om maatwerk te leveren en samen met jou te kijken welke stappen het beste passen bij jouw situatie. Past je melding niet binnen het werkveld van de TCI, dan verwijst men je door naar het juiste loket.

Niet ieder onrechtmatig gebruik van jouw pand is meteen strafbaar. Constateer je bijvoorbeeld illegale bewoning, illegale prostitutie of schendingen van het bestemmingsplan, dan maak je een melding bij de gemeente. Hoe en waar je dit kunt melden verschilt per gemeente. De informatie die je hiervoor nodig hebt vind je op de website van jouw gemeente. Heb je het vermoeden dat er sprake is van uitbuiting, dan maak je altijd melding bij de politie.

Naar de inhoud springen