Het PVO in 2023: nieuwe mensen, grootse plannen en een duurzame samenwerking

Het Platform Veilig Ondernemen is in 2022 enorm gegroeid. Door het hele land stonden nieuwe PVO’s op en werden bestaande PVO’s versterkt. In dit artikel nemen we je mee in deze ontwikkelingen. We leggen uit wie we zijn, waar we ons sterk voor maken en hoe we dat gaan bereiken. Na het lezen van dit artikel weet je hoe het PVO werkt en hoe jij samen kunt werken met het PVO.

Volg het PVO Brabant-Zeeland op LinkedIn voor de nieuwste informatie, tips en hulpmiddelen. Wil jij jezelf als ondernemer of stakeholder sterk maken voor een veilig en weerbaar bedrijfsleven? Heb je een probleem of een veiligheidsvraagstuk waar je onze ondersteuning bij nodig hebt? In Zeeland en West-Brabant mag je contact opnemen met Adryo Toorians. In Oost-Brabant mag je contact opnemen met Willem Janssen.

Een jaar van groei

Het PVO heeft in het afgelopen jaar een astronomische groei doorgemaakt. Wat een paar jaar geleden begon met een goed idee, veel ambities en een paar kartrekkers is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige organisatie. Dat geldt voor de PVO’s in Brabant en Zeeland, maar ook in de rest van Nederland ontstonden nieuwe PVO’s en groeide de PVO’s die er al waren in een rap tempo. 

Op veel plekken was het PVO al een belangrijke partner in de veiligheid van ondernemers en de strijd tegen (georganiseerde) misdaad. Van belangrijke partner zijn deze PVO’s in het afgelopen jaar uitgegroeid tot sleutelspeler. Het PVO is dé plek geworden waar stakeholders samenkomen om te werken aan de veiligheid van ondernemers. Om die rol volwaardig te kunnen vervullen heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de PVO’s bovendien structurele financiering toegekend.

Duurzame financiering

De financiering van het ministerie heeft die sterke groei in 2022 mede mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen de PVO’s niet alleen meer en betere ondersteuning bieden aan ondernemers. Het geeft ze ook de kans om verder vooruit te plannen. PVO-manager Adryo Toorians maakte zich al langere tijd sterk voor duurzame financiering:

“We hebben die eerste jaren met beperkte middelen ons hoofd boven water gehouden. Er was geld om dingen te doen, projecten op te zetten en ondernemers te helpen. Het was alleen niet duurzaam; alles was altijd op projectbasis. Dankzij de financiering van het ministerie kunnen we eindelijk wat verder vooruit plannen. Daardoor zijn we nu een volwaardige organisatie, in plaats van een verzameling losse projecten.”

Een nieuwe huisstijl

Bij al die ontwikkelingen hoort ook een nieuwe huisstijl. Dankzij een sterk en herkenbaar beeldmerk weet iedereen in Nederland het PVO binnenkort in één oogopslag te herkennen. Misschien waren onze nieuwe logo’s je al opgevallen. Dezelfde stijl zul je vanaf nu terugzien in al onze uitingen. Dat betekent dat ook deze website toe is aan een update. Kijk dus niet raar op als je hier binnenkort een volledig vernieuwde website ziet. Ondanks de opgefriste lay-out blijven wij hier doen wat je van ons gewend bent: wekelijks artikelen publiceren over de veiligheidsvraagstukken waar jij als ondernemer tegenaan loopt.

De PVO’s in Brabant en Zeeland

Met het PVO Brabant-Zeeland zijn jullie inmiddels bekend, maar wist je dat er nog veel meer PVO’s zijn? In totaal zijn het er tien, waarvan Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant er twee zijn. Twee? Jazeker! We hebben in Brabant en Zeeland twee onafhankelijke PVO’s met ieder hun eigen manager, agenda en aandachtsgebieden. Zo is er in Zeeland en West-Brabant bijvoorbeeld veel aandacht voor de zeehavens, terwijl Brainport in Oost-Brabant hoog op de agenda staat. Door in de uitvoering samen op te trekken krijgen beide PVO’s meer slagkracht. 

Landelijke samenwerking en lokaal maatwerk

Daarnaast zijn er dus nog acht andere PVO’s die ieder een eigen werkgebied bedienen. Deze PVO-regio’s zijn allemaal uniek, maar hebben ook veel overeenkomsten. Er is daarom ruimte voor maatwerk, maar ook een sterke landelijke samenwerking. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speelt een centrale rol bij die landelijke samenwerking. Deze organisatie houdt zich al bijna twintig jaar bezig met veiligheidsvraagstukken en legt daarbij een sterke nadruk op (publiek-private) samenwerking.

Toegankelijk en benaderbaar

Het PVO is inmiddels uitgegroeid tot een complexe organisatie waarin diverse stakeholders ieder hun eigen rol spelen. We vinden het prachtig als je hier interesse in toont, maar aan de voorkant moet het voor jou als ondernemer vooral overzichtelijk blijven. Structuren, governance en stakeholders zijn van doorslaggevend belang, maar onderaan de streep gaat het PVO om jullie.

Daarom hoef je maar één ding écht te onthouden: Als je contact zoekt met het PVO Brabant-Zeeland, doen wij wat we kunnen om jou te helpen in de strijd tegen (georganiseerde) misdaad en ondermijning. We helpen daarbij niet alleen op de inhoud, maar ondersteunen je ook in het navigeren van al die structuren, organisaties en belangen op de achtergrond. Zo zorgen we dat jij als ondernemer zo veel mogelijk tijd en energie overhoudt om te ondernemen. 

Onze plannen en projecten voor 2023

We gaan in 2023 meer doen dan ooit om ondernemers veilig en weerbaar te maken. Het is daarbij belangrijk dat onze stakeholders weten waar we mee bezig zijn. Dat geldt voor ondernemers, maar ook voor bijvoorbeeld gemeenten, brancheverenigingen en parkmanagers. Samen maken we ons sterk tegen (georganiseerde) misdaad en ondermijning.

Op deze visual kun je daarom snel en overzichtelijk zien waar de PVO’s in Brabant en Zeeland zich sterk voor maken. Heb je vragen, problemen of juist oplossingen die betrekking hebben op deze thema’s, dan kun je daarmee terecht bij het PVO. Daarnaast kun je het PVO altijd benaderen met jouw vragen en ervaringen. Jouw input als stakeholder is namelijk bepalend voor onze agenda!

Even voorstellen: onze experts in Brabant en Zeeland

We weten sinds vorig jaar dat het PVO ook op lange termijn een sleutelspeler blijft in de veiligheid van ondernemers. Die zekerheid gaf ons de kans om een eigen team van experts en ondersteuners samen te stellen. We hebben vorig jaar dan ook veel tijd en energie gestoken in werving en selectie. Daarom kunnen we nu vol trots dit team van experts aan jullie voorstellen:

Adryo Toorians is – naast die duurzame financiering – een van de redenen dat het PVO in 2022 zulke grote stappen kon maken. Met zijn tomeloze energie en ontzagwekkende assertiviteit heeft hij het PVO vanaf zijn aanstelling in 2021 de boost gegeven die het nodig had. Inmiddels heeft hij de verantwoordelijkheid voor Oost-Brabant overgedragen aan Willem en draagt hij zelf zorg voor Zeeland en West-Brabant. Dankzij zijn ruime ervaring in het veiligheidsdomein kijkt hij inmiddels nergens meer van op. Hij snapt bovendien als geen ander waarom die integrale aanpak zo belangrijk is, dat veiligheidsvraagstukken vaak ook sociale en economische vraagstukken zijn.

Willem Janssen staat sinds september 2022 aan het roer van het PVO Oost-Brabant. Naast de ervaring die hij eerder al bij Taskforce-RIEC opdeed in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning, voerde hij deze strijd ook jaren als politieagent. Met Willem hebben we dus zowel theoretische kennis als praktijkervaring in huis gehaald. Met zijn doortastende, diplomatieke houding is Willem bovendien een perfecte aanvulling op de energie en assertiviteit van Adryo. Dankzij deze samenwerking lukt het ons in Brabant en Zeeland om zowel autonomie als synergie te bereiken: Beide PVO’s kunnen zelfstandig functioneren, maar de managers grijpen ook elke kans aan om elkaar te versterken.

Bas Goddrie speelt al sinds het allereerste moment een doorslaggevende rol bij het Platform Veilig Ondernemen. Naast de zorg die hij draagt voor het dossier cybercrime heeft hij achter de schermen een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de organisatie. Waar het PVO voor Bas begon als een project, is het inmiddels uitgegroeid tot zijn fulltime baan. Als coördinerend projectleider stroomlijnt Bas de samenwerking tussen de diverse projecten en projectleiders. Daarnaast draagt hij zorg voor projecten als de HackHelpdesk en andere initiatieven in de strijd tegen cybercrime. 

Op bedrijventerreinen vinden we in een klein gebied een enorme concentratie van ondernemers en economische activiteit. Dat gaat helaas ook gepaard met een concentratie aan risico’s en problemen. Een projectleider bedrijventerreinen stond in 2022 dan ook bovenaan ons verlanglijstje. Ted Strik is in juni 2022 gestart in deze functie en heeft inmiddels kennisgemaakt met ondernemers op tientallen bedrijventerreinen in Brabant en Zeeland. Hij zoekt daarbij nadrukkelijk de aansluiting met de gemeente en lokale ondernemersverenigingen, bijvoorbeeld door samen te werken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dankzij zijn ruime ervaring bij onder meer de VNG en de Taskforce-RIEC kon hij zich de functie snel eigen maken.

Transport en logistiek zijn in onze regio’s beeldbepalend. Denk dan bijvoorbeeld aan Midden-Brabant. Via deze regio worden veel van de goederen die via onze havens de EU binnenkomen verspreid over Europa. Ook North Sea Port en de haven van Moerdijk zijn onmisbare schakels in de bevoorrading van Nederland en Europa. Die onmisbare transportstromen worden helaas ook misbruikt door criminelen, bijvoorbeeld om drugs te smokkelen. Binnen het PVO Brabant-Zeeland is Marlon Frijters verantwoordelijk voor het dossier dat we “Transport Facilitated Organised Crime (TFOC)” noemen. Marlon informeert bedrijven en geeft trainingen aan medewerkers. Daarnaast behartigt ze de veiligheidsbelangen van de transportsector en draagt ze vanuit haar expertise bij aan nieuw beleid.

Ontwikkelingen in het buitengebied maken ondernemers kwetsbaar voor criminele inmenging. Het is belangrijk dat ondernemers in het buitengebied de juiste ondersteuning krijgen, alert zijn op de risico’s en weten waar ze terechtkunnen met hun veiligheidsproblemen. Cindy Schoemans zet zich daarvoor in namens het PVO Brabant-Zeeland. Ze heeft ervaring in het veiligheidsdomein, maar weet ook hoe je de doelgroep benadert. Daarvoor werkt ze nauw samen met de ZLTO. Naast haar werkzaamheden in het buitengebied heeft ze aandacht voor de sector recreatie. Ze zet zich in om vakantieparken, campings en jachthavens weerbaar te maken tegen criminele inmenging. 

De horeca beleeft moeilijke tijden. De nasleep van corona, stijgende energie- en inkoopprijzen en een knellend personeelstekort maken de sector kwetsbaar voor criminele inmenging. Ook de winkelstraat moet strijden voor haar bestaansrecht. Het feit dat we steeds meer online shoppen dwingt winkeliers om na te denken over hun veranderende rol in de samenleving. De dynamiek in deze sectoren maakte dat we iemand nodig hadden met de juiste kennis en ervaring, iemand die ontwikkelingen echt kan duiden. In René Nouwens vonden we een voormalig horeca-ondernemer die de sector al jaren vertegenwoordigde namens Koninklijke Horeca Nederland. Vanuit die kennis en ervaring zet René zich bij het PVO nu in voor de de veiligheid en weerbaarheid van horeca-ondernemers en winkeliers.

Wat we doen is belangrijk, maar het moet natuurlijk ook worden gezien. Stakeholders moeten weten wie we zijn, wat we doen en hoe we hen daarmee kunnen ondersteunen. Communicatie is het fundament onder de rest van onze activiteiten. Corinda de Wit was in december 2022 dan ook een belangrijke aanvulling voor ons team. Als communicatieadviseur zorgt ze dat onze doelgroep weet waar we mee bezig zijn. Ze stroomlijnt onze communicatie met het juiste beleid, maar is ook praktisch en creatief. Zo maakte ze bijvoorbeeld die mooie visualisatie van ons jaarplan die je eerder in dit artikel zag. 

Marilou is de lijm die het PVO Brabant-Zeeland op de achtergrond bij elkaar houdt. Naarmate de organisatie groeide, was er steeds meer behoefte aan ondersteuning. Marilou biedt die ondersteuning en zorgt zo dat de andere medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Als ervaren managementassistent heeft Marilou bovendien meer te bieden dan administratieve ondersteuning. Ook op de inhoud en in het contact met stakeholders weet ze haar collega’s goed te ontzorgen. 

Dit ben ik! Naast de artikelen die jullie hier wekelijks lezen draag ik zorg voor het dossier vastgoed. Vastgoed is een doorslaggevende schakel in de criminele keten, waar we als PVO dus ook gepaste aandacht voor hebben. Wat het daglicht niet kan verdragen, vindt immers achter gesloten deuren plaats. Op dat dossier mag je van ons dit jaar een mooi nieuw instrument verwachten: de VZV-methode. Daarover lees je later op deze website nog (veel) meer.

De triple-helix in beeld

Het PVO is een triple-helix organisatie. Dat betekent dat overheid, ondernemers en onderwijs alledrie zijn vertegenwoordigd en actief hun bijdrage leveren. In de komende maanden zullen we aan elke poot van deze triple-helix een artikel wijden, waarin we partners aan het woord laten en uitleggen wat hun rol is in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. In de onderstaande paragrafen geven we daar vast een voorproefje van.

De sector

Als PVO werken we graag samen met branche- en beroepsorganisaties die een hele sector vertegenwoordigen. Dat geeft ons de kans om met één actie honderden ondernemers te helpen. Bovendien vallen we graag terug op de kennis en expertise van deze organisaties. Waar wij alles weten over het veiligheidsdomein, weten zij alles over de sector, het regionale speelveld en de ondernemers die daarin actief zijn.

Ondernemersverenigingen als VNO-NCW Brabant Zeeland en brancheorganisaties als de ZLTO zijn voor ons dan ook belangrijke partners. Op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau werken we nauw samen. Bestuurders van deze organisaties sluiten aan bij onze stuurgroep en drukken zo hun stempel op onze plannen. Op uitvoerend niveau helpen specialisten en vertegenwoordigers van deze organisaties ons om ondernemers te ondersteunen op een manier die aansluit op hun behoeften. 

“Vertrouwen is doorslaggevend als je deze doelgroep wilt helpen.”

Femke van de Plas, Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied namens ZLTO

Femke van de Plas: Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied, ZLTO

Een voorbeeld daarvan is onze samenwerking met de ZLTO, die de agrarische sector in Brabant, Zeeland en Gelderland-Zuid vertegenwoordigt. Om de belangen van deze achterban te vertegenwoordigen, neemt Hendrik Hoeksema deel aan de PVO-stuurgroep. Als bestuurder van ZLTO heeft hij onder andere ondermijning in zijn portefeuille. Daarnaast werken we samen met ZLTO-vertrouwenspersoon Femke van de Plas, die speciaal werd aangesteld om de veiligheid in het buitengebied naar een hoger niveau te tillen. ZLTO is daarmee een belangrijke partner binnen het PVO.

“Vanuit mijn functie bouw ik een vertrouwensband op met ondernemers in het buitengebied. Dat vertrouwen is doorslaggevend als je deze doelgroep wilt helpen. Door de boer op te gaan, krijg ik een duidelijk beeld van de behoeften van agrarisch ondernemers.”

De gemeente

Ook de gemeente is voor het PVO een onmisbare partner. Waar het ministerie landelijk de regie neemt en ook de provincie actief zoekt naar kansen om bij te dragen, is de gemeente in de uitvoering vaak de belangrijkste overheidspartij. Als je op lokaal niveau iets voor elkaar wilt krijgen, heb je de gemeente daar vrijwel altijd bij nodig. Dat kan zijn om samen een bijeenkomst te organiseren, maar ook om samen aan nieuw beleid te werken en interventies af te stemmen. 

De rol van de gemeente is sterk verankerd in onze stuurgroep. Zowel Harald Bergmann als Kees van Rooij – de burgemeesters van respectievelijk Middelburg en Meierijstad – sluiten aan, praten mee en drukken hun stempel op onze plannen. Ook op ambtelijk niveau zijn de lijntjes kort. Zo geven we bijvoorbeeld regelmatig voorlichting aan de ambtenaren die zich bezighouden met orde en veiligheid, zodat ook die weten wat ze aan ons kunnen hebben. 

Door gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise vergroten we onze slagkracht, ons bereik en onze resultaten

Karin van den Eijnde, gemeente Breda

Karin van den Eijnde: Projectmanager Ondermijning gemeente Breda

Karin van den Eijnde is namens de gemeente Breda medeverantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. Ze is dan ook iemand waar we als PVO regelmatig mee samenwerken. Karin: “Ondernemers zijn een belangrijke schakel in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Als gemeente zetten we daarom sterk in op de samenwerking met ondernemers. Zelf doe ik dat door bijeenkomsten te organiseren en in gesprek te gaan met ondernemers, maar ook door zaken onder de aandacht te brengen bij burgemeester en wethouders en er vervolgens op door te pakken.”

Mensen als Karin spelen een belangrijke rol in ons werk als PVO. Ze vertegenwoordigt de gemeente niet alleen op het podium, maar juist ook in de praktijk. Tegelijkertijd ondersteunen wij de gemeente waar mogelijk. Ook Karin herkent die synergie: “Door gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise vergroten we onze slagkracht, ons bereik en onze resultaten. Daardoor kunnen we nog meer betekenen voor de veiligheid van ondernemers.”

Het onderwijs

Ook het onderwijs is een volwaardige partner in onze publiek-private samenwerking. Hier zit veel kennis en komen nieuwe inzichten aan het licht. Daar moeten we in de praktijk gebruik van maken. Daarnaast leiden zij de professionals van de toekomst op. We werken daarom samen met gerenommeerde onderzoekers, maar bieden ook stageplaatsen aan studenten Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde. Op die manier maken we gebruik van de kennis die er al is, maar dragen we ook bij aan de ontwikkeling van het werkveld.

In Brabant en Zeeland is Avans Hogeschool hierin een belangrijke partner. Het lectoraat Ondermijning zet vanuit de stuurgroep haar stempel op onze plannen, maar zet zich ook op uitvoerend niveau in om kennis beschikbaar te stellen en samen te brengen. Ook voor het MBO is een belangrijke rol weggelegd. Zo werken we samen met het Scalda College om de werknemers van de toekomst pro-actief weerbaar te maken. 

Jonas Stuurman: Avans Hogeschool

Jonas Stuurman is criminoloog en senior-onderzoeker aan het lectoraat ondermijning van Avans Hogeschool. Hij voert regelmatig onderzoeken uit die relevant zijn voor ons vakgebied en nieuwe inzichten aan het licht brengen. Daarnaast leidt hij samen met zijn collega’s de mensen op de in de toekomst de strijd tegen criminaliteit en ondermijning van ons overnemen. Stuurman: 

“Ondermijning raakt de hele samenleving. Het is de strijd van de bovenwereld tegen de onderwereld. Op Avans Hogeschool doen we daar onderzoek naar, maar bereiden we studenten Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde ook voor op die strijd. Daarnaast zijn we een kennispartner voor andere stakeholders die onze expertise in de praktijk brengen, zoals het Platform Veilig Ondernemen.”

Naar de inhoud springen