Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Gestandaardiseerde huurovereenkomst: voorkom crimineel misbruik van vastgoed

Wat het daglicht niet kan verdragen, vindt achter gesloten deuren plaats. We legden al eerder uit waarom vastgoed een doorslaggevende schakel is in de criminele keten. De strijd tegen crimineel misbruik van vastgoed staat dan ook hoog op de agenda van het PVO Brabant-Zeeland. Dat geldt ook voor onze partners bij de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Daarom ontwikkelden zij een instrument waarmee je als verhuurder meteen aan de slag kunt: de gestandaardiseerde huurovereenkomst.

Voor de gestandaardiseerde huurovereenkomst loopt momenteel een pilot op bedrijventerrein Hazeldonk in Breda. Ondernemers op Hazeldonk die hieraan deel willen nemen kunnen contact opnemen met het parkmanagement. Ook ondernemers buiten Hazeldonk kunnen dit instrument gebruiken om criminelen te weren uit hun panden. Het convenant waarin afspraken met de gemeente en het OM zijn vastgelegd is vooralsnog echter alleen van toepassing op Hazeldonk.

Crimineel misbruik van vastgoed

De productie van drugs, de opslag van verboden middelen en het opereren van dekmantel-bedrijven hebben iets met elkaar gemeen: zonder vastgoed wordt het vrijwel onmogelijk. Omdat deze schakel in de criminele keten hét verschil kan maken, schreven we al eerder een artikel over de risico’s en verschijningsvormen van crimineel misbruik van vastgoed. In dat artikel leggen we uit waar criminelen vastgoed voor gebruiken, maar ook wat de verantwoordelijkheden en risico’s zijn voor jou als verhuurder. Daarbij verwezen we onder andere naar de handleiding die de Taskforce-RIEC eerder al opstelde.

Wat is een gestandaardiseerde huurovereenkomst?

Voor een verhuurder vormen goede afspraken met huurders de basis om deze huurder te kunnen controleren. Niet elke verhuurder is echter gespecialiseerd in contractrecht. Vaak worden generieke modelovereenkomsten zelfs één op één overgenomen. Met de gestandaardiseerde huurovereenkomst ondervang je als verhuurder twee problemen met één instrument: je hoeft zelf geen overeenkomst op te stellen, maar je weet wel zeker dat de overeenkomst die je een huurder voorlegt voorziet in de noodzakelijke controles. Dit instrument borgt dus niet alleen een stukje veiligheid, maar doet ook veel om ondernemers te ontzorgen.

Waar bescherm je jezelf tegen met een gestandaardiseerde huurovereenkomst?

Als verhuurder heb je een verregaande aansprakelijkheid voor wat er in jouw pand gebeurt, ook wanneer je dit pand hebt verhuurd aan een ander. Als je deze verantwoordelijkheid niet neemt en er worden in jouw pand criminele activiteiten geconstateerd, krijg je vrijwel altijd te maken met een bestuurlijke maatregel. In de praktijk betekent dit dat de burgemeester je pand voor een bepaalde tijd op slot gooit. Als je echt nalatig bent geweest, kan het Openbaar Ministerie zelfs besluiten om je te vervolgen als medepleger. Verhuurders die zich aan de voorwaarden van de gestandaardiseerde huurovereenkomst houden hoeven zich hier geen zorgen over te maken. Het PVO Brabant-Zeeland wil dat verhuurders hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat willen we wel zo makkelijk mogelijk maken. Daarom moedigen we het gebruik van de gestandaardiseerde huurovereenkomst volmondig aan.

Gestandaardiseerde huurovereenkomst: wat moet je doen?

Het aangaan van een gestandaardiseerde huurovereenkomst is eenvoudig: gebruik de model-overeenkomst voor nieuwe huurders en voeg voor bestaande huurders het addendum toe aan de bestaande overeenkomst. Het aangaan van de overeenkomst is echter niet voldoende, je moet hem natuurlijk ook uitvoeren. De overeenkomst voorziet bijvoorbeeld in minimaal drie controles per jaar. Die controles mag je als verhuurder uitbesteden, maar ze moeten wel plaatsvinden. Als je wilt kunnen rekenen op de coulance die gemeentes en het Openbaar Ministerie verlenen aan verhuurders die meedoen, moet je volwaardig meedoen.

Pilot in Breda

Bedrijventerrein Hazeldonk in Breda ligt op de grens van Nederland en België. Hier werkt het PVO Brabant-Zeeland samen met bedrijvenvereniging LCHM, de gemeente Breda en de Taskforce-RIEC om de veiligheid en de weerbaarheid van het bedrijventerrein naar een nieuw niveau te tillen. Een van de manieren waarop we dit doen is door dit bedrijventerrein als pilotgebied te gebruiken voor de gestandaardiseerde huurovereenkomst. Hier zijn alle afspraken rondom deze werkwijze vastgelegd in een convenant. Voor nu kunnen verhuurders buiten Hazeldonk wel gebruikmaken van de gestandaardiseerde huurovereenkomst, maar vallen zij niet onder het convenant. Dat betekent dat dit instrument je wel helpt om ongewenste huurders uit je pand te houden, maar dat hier (nog) geen afspraken over zijn vastgelegd met de gemeente en het OM. Bij een positieve evaluatie in Hazeldonk verwachten we dat ook andere gemeenten dit instrument in gaan zetten. Tot die tijd is het alsnog verstandig om deze en andere instrumenten te gebruiken. Als het onverhoopt misgaat wil je immers aan de rechter laten zien dat het niet aan jou heeft gelegen.

Ga naar de inhoud