Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Een miljoen euro: PVO Brabant-Zeeland in het Brabants Dagblad

Vandaag verscheen er in het Brabants Dagblad een artikel over het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland. In dit dubbelinterview leggen we uit wat het PVO Brabant-Zeeland is en wat Brabantse en Zeeuwse ondernemers van ons mogen verwachten. 

Is een miljoen genoeg?

De directe nieuwsaanleiding voor dit interview was de bekendmaking dat minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de diverse PVO’s ieder een miljoen euro toekent. Hierop kwam vanuit de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb meteen de reactie dat dit bedrag – al is het een mooi gebaar – verbleekt bij de inkomsten van criminele organisaties. Het Brabants Dagblad vroeg ons onder andere om hierop te reflecteren. 

Ongelijke strijd

Burgemeester Aboutaleb heeft gelijk. Een miljoen euro is veel geld, maar niet als je het vergelijkt met de miljarden die omgaan in de georganiseerde misdaad. Toch zijn we als PVO tevreden en dankbaar. De strijd tegen criminelen is per definitie asymmetrisch. Dat zit hem deels in het geld, maar nog meer in de randvoorwaarden. Het ene team heeft een voorbeeldfunctie en moet bij elke stap verantwoording afleggen aan de samenleving. Het andere team houdt zich per definitie niet aan de regels. Het ene team moet terughoudend zijn met het delen van informatie. Het andere team deinst er niet voor terug om op klaarlichte dag iemand dood te schieten. Dat ongelijke speelveld is juist kenmerkend voor ons werk. Met alleen geld kun je dat ook niet rechttrekken. Als je in ons werkveld het verschil wilt maken, moet zich juist in die beperkingen de meester tonen.

Netwerk- en innovatiekracht

Gelukkig is er niet op voorhand een verband tussen de omvang van het probleem en de kosten van de oplossing. Een miljoen euro is bovendien een hoop geld waar je veel mee kunt doen, dat mag je niet ontkennen. Als PVO verwachten we dan ook dat we met dit budget een noemenswaardig verschil kunnen maken. Het kost weinig tot niets om de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Ook in de lobby is geld niet doorslaggevend; een beleidswijziging is veel werk, maar je krijgt geen enorme factuur. Binnen het budget kunnen we bovendien diverse tools en instrumenten ontwikkelen om ondernemers te ondersteunen. Ook de nieuwste innovaties kunnen we net dat duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben om verder te worden ontwikkeld. In onze handen gaat dat miljoen dus meer dan die spreekwoordelijke “druppel op de gloeiende plaat” zijn.

Duurzaam

Wat voor ons als PVO echt het verschil maakt, is dat de toegekende financiering structureel is. Voorlopig mogen we jaarlijks op dat miljoen rekenen. Dat geeft ons de kans om een volwaardige organisatie in te richten. Zo kunnen we personeel in dienst nemen en plannen maken voor de middellange termijn. Als je op zo’n zwaar dossier het verschil wilt maken, moet je immers verder vooruit kunnen kijken dan de begroting van het komende jaar. Daarnaast voorkomt het dat alles dat we nu bouwen als een kaartenhuis ineenstort zodra de financiering wegvalt. We hebben in het afgelopen jaar een sterk netwerk opgebouwd van toppers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en diverse overheidsorganisaties. Het kost veel tijd en moeite om zo’n netwerk te onderhouden en uit te breiden. Als is iedereen nog zo gemotiveerd, iemand moet de coördinerende rol pakken. Die structurele financiering garandeert dat wij dat als PVO kunnen blijven doen.

Ga naar de inhoud