Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Cybercrime: Nieuwe wet moet delen van informatie makkelijker maken

In samenwerking met organisaties als het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt het PVO Brabant-Zeeland hard aan de cyberveiligheid van ondernemers. Helaas kan concrete informatie over dreigingen niet altijd worden gedeeld. Een nieuw wetsvoorstel moet dit in de toekomst makkelijker maken.

Volg het PVO Brabant-Zeeland op LinkedIn voor de nieuwste informatie, tips en hulpmiddelen.

Beperkt informatie delen

Momenteel mag informatie over dreigingen en incidenten slechts zeer beperkt worden gedeeld. Dit kan alleen als daar een juridische basis voor is, maar die is er met de huidige wetgeving lang niet altijd. Om ondernemers beter te beschermen, is het belangrijk dat organisaties deze informatie makkelijker kunnen delen. Momenteel wordt informatie vaak alleen gedeeld met vitale organisaties en de Rijksoverheid. Daarmee lopen veel bedrijven belangrijke waarschuwingen mis.

Voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Veiligheid & Justitie wil dat het NCSC deze informatie vaker kan delen. Om dit mogelijk te maken heeft ze een wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Ze legt uit: “Veel organisaties missen nu cruciale informatie om zich goed en tijdig te kunnen beschermen tegen digitale aanvallen. We leven ons leven steeds meer online en dat hebben criminelen ook door. Daarnaast maakt ook de huidige situatie in de wereld dit wetsvoorstel actueler dan ooit: onze digitale weerbaarheid moet omhoog. Het delen van informatie door het NCSC speelt daarin een cruciale rol.” 

Wat verandert er?

Het wetsvoorstel bevat een wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). De Wbni regelt (onder meer) de wettelijke taken van het NCSC op het gebied van cybersecurity. Momenteel mag het NCSC informatie alleen delen voor zover dat binnen haar kerntaak past: het informeren van vitale organisaties en (onderdelen van) de Rijksoverheid. Met dit wetsvoorstel wil minister Yeşilgöz-Zegerius die scope verbreden. Na de beoogde wijziging mag het NCSC de informatie ook delen met de taak hebben om het publiek te informeren over dit soort dreigingen. Die “schakelorganisaties” kunnen hun achterban vervolgens voorzien van informatie en advies.

Ga naar de inhoud