Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Collectief Winkelverbod: samen tegen criminaliteit en overlast

Diefstal, bedreiging, (seksuele) intimidatie en andere vormen van hufterig gedrag, winkelmedewerkers maken het helaas nog te vaak mee. Het winkelverbod is voor winkeliers een van de belangrijkste instrumenten in de strijd tegen hardnekkige overlastgevers. Door te werken met een collectief winkelverbod bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de andere winkeliers in je omgeving. In dit artikel lees je wat een collectief winkelverbod inhoudt, hoe je dit regelt en hoe onze partners van het CCV je hierbij helpen.

Waarom een winkelverbod?

Het is een ergernis van veel winkeliers: winkeldieven en overlastgevers staan vaak dezelfde dag weer op straat. Ze moeten zich wel verantwoorden voor de rechter, maar mogen de zitting -zoals dat in Nederland de norm is – in vrijheid afwachten. In het geval van notoire veelplegers betekent dit helaas dat ze soms meteen in herhaling vallen. Vooral daders die kampen met verslavingsproblematiek recidiveren vaak dezelfde dag nog. Op de achtergrond bouwt het OM tegen deze daders een dossier op, zodat bijvoorbeeld de ISD-maatregel kan worden opgelegd. Die zorgvuldige aanpak is in het belang van de samenleving, maar als winkelier wil je die dader gewoon buiten houden. Een winkelverbod is dan de oplossing.

Hoe werkt een winkelverbod?

Als je iemand een winkelverbod oplegt, mag diegene voor een bepaalde tijd niet meer in je winkel komen. De meeste winkelier houden hiervoor de wettelijk bepaalde maximumperiode van een jaar aan. Komt iemand met een winkelverbod toch in je winkel? Dan pleegt diegene huisvredebreuk. Op die manier wordt de drempel om toch je winkel binnen te stappen heel hoog. Huisvredebreuk is namelijk een misdrijf dat aanzienlijk zwaarder wordt bestraft dan winkeldiefstal of andere vormen van overlast. Hierdoor kan er tegen deze hardnekkige overlastgevers harder worden opgetreden. De kans dat een dader snel weer op straat staat is bovendien een stuk kleiner.

Wanneer kun je een winkelverbod opleggen?

Als winkelier kun je een winkelverbod opleggen aan iedereen die in jouw winkel een strafbaar feit pleegt. Wij adviseren om in het geval van diefstal, bedreiging of (seksuele) intimidatie altijd een winkelverbod op te leggen. Overtreedt iemand je huisregels maar pleegt diegene geen strafbaar feit? Verzoek die persoon om het pand te verlaten. Geeft diegene hier na twee keer vorderen geen gehoor aan, dan pleegt hij of zij huisvredebreuk. In dat geval ben je gerechtigd om deze persoon aan te houden, 112 te bellen en alsnog een winkelverbod uit te schrijven. 

Zorg wel altijd dat je de huisregels goed vastlegt en zichtbaar bij de deur plaats. Ook over de manier waarop je omgaat met winkelverboden moet je bepalingen opnemen in je huisregels. Vertel duidelijk in welke gevallen je voor hoe lang een winkelverbod oplegt, bijvoorbeeld met een bepaling als: “Bij elke constatering van strafbare feiten wordt zonder waarschuwing een winkelverbod opgelegd voor de duur van een jaar.” Het is belangrijk dat je dit winkelverbod schriftelijk vastlegt en hiervan een kopie naar het lokale politiebureau stuurt. 

Samen sta je sterker

Zoals bij vrijwel alles komt ook een winkelverbod beter tot zijn recht als je samenwerkt. Winkeliersverenigingen werken daarom graag met het collectieve winkelverbod. Wanneer je een dader een collectief winkelverbod oplegt, geldt dit verbod voor alle aangesloten winkels in het winkelgebied. Dit is een effectief middel om daders die reeds betrapt zijn buiten te houden, maar het heeft ook een sterke preventieve werking. Als je jezelf misdraagt bij de slijterij of de kledingwinkel, kom je ook de drogist en de supermarkt niet meer binnen. Dat hebben de meeste winkeldieven er niet voor over. 

Hoe leg je een collectief winkelverbod op?

Bij een collectief winkelverbod komt wat meer kijken dan bij een regulier winkelverbod. Omdat er persoonsgegevens worden verwerkt die betrekking hebben op het strafrechtelijke, heb je een vergunning nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens. De manier waarop je gegevens vastlegt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en je bent verplicht om jaarlijks te evalueren. Klinkt dat alsof het veel tijd en moeite gaat kosten? Dat hoeft gelukkig niet zo te zijn! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt dit proces van harte. Ze helpen je met de vergunningsaanvraag, leveren alle benodigde materialen aan en ondersteunen bij de verplichte jaarlijkse evaluatie. Zo zorgen ze dat jullie als winkeliers zo veel mogelijk worden ontzorgd. In plaats van jezelf te bekommeren om formaliteiten en protocollen, kun je jezelf dus gewoon concentreren op je winkel en je klanten. Bezoek vandaag nog onze partners van het CCV voor meer informatie, of om meteen te beginnen met je aanvraag.

Ga naar de inhoud