Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Bijeenkomst Veiligheid en Cybercrime voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen

Hoe goed is uw bedrijf eigenlijk voorbereid op criminaliteit? Deze infoavond staat geheel in het
teken van veiligheid en cybersecurity. Zaken die van groot belang zijn voor de continuïteit van bedrijven.


Na ontvangst met koffie/thee start de avond met een plenair gedeelte met onder meer een
paneldiscussie over dit onderwerp met burgemeester Erik van Merrienboer, Annemarie van
Gaal, Xander Koppelmans en Adryo Toorians. Aansluitend kunt u afhankelik van uw specifieke interesses en kikje nemen op de informatiemarkt, lezingen volgen of deelnemen aan workshops. We sluiten de bijeenkomst af met een netwerkborrel.


Bovengenoemde organisaties bieden u deze avond gratis aan. Aanmelden kan tot 15 mei via economie@temeuzen.nl. Ook suggesties voor onderwerpen voor de paneldiscussie kunt u naar dit adres mallen
Vragen over deze infoavond? Dan kunt u terecht bi Chris de Caesemaeker (06-43061021)of Peter Verploeg (06-53731123).

Ga naar de inhoud