Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Bezoek het PVO Veilige Zeehavens

Veilige Zeehavens is een onderdeel van het Platform Veilig ondernemen. Via deze link kom je op de gespecialiseerde website van het PVO Veilige Zeehavens.

Onze zeehavens zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Via de Nederlandse havens worden bovendien grote delen van Europa bevoorraad. Helaas zijn onze zeehavens ook aantrekkelijk voor criminelen. In de duizenden containers die jaarlijks aankomen zitten namelijk regelmatig verboden goederen verstopt. Ondanks het feit dat er steeds meer wordt onderschept, blijven criminelen hun kansen wagen.

Het PVO Brabant-Zeeland wil de weerbaarheid en integriteit van de zeehavens in haar werkgebied vergroten. We willen dat ondernemers en medewerkers die worden geconfronteerd met criminele of verdachte activiteiten weten hoe ze moeten handelen. Bovendien willen we dat ze volmondig “Nee!” zeggen als ze door criminelen worden benaderd voor hulp. Dit doen we door uit te leggen op welke signalen men kan letten en welke preventiemaatregelen men kan treffen, maar ook door te wijzen op de gevolgen van criminele inmenging. Als je samenwerkt met criminelen, loopt het meestal slecht af. Met deze boodschap hebben we inmiddels ruim 85.000 mensen bereikt

Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats met stakeholders, politie, havenmedewerkers, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee en Douane. Hier wordt ondersteuning geboden, maar ook stevig ingezet op het verhogen van meldingsbereidheid. Ook onze kennispartners van het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) houden zich bezig met de veiligheid van onze zeehavens. Op deze pagina vind je meer informatie over hun inspanningen.

Ga naar de inhoud