Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Bedrijventerreinen: laat de economische motor van je regio niet kapen

Bedrijventerreinen zijn van groot sociaal-economisch belang voor iedere regio. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) werkt daarom samen met gemeenten, overheidsdiensten, VNO-NCW Brabant Zeeland en publiek-private partners om deze bedrijventerreinen veilig te houden. Dit doen we met maatwerk per bedrijventerrein, maar ook door ondernemers en personeel te informeren en weerbaarder te maken. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillende vormen van criminaliteit die we aantreffen op bedrijventerreinen.

Niet alle bedrijventerreinen in Brabant en Zeeland zijn even succesvol in het weren van criminaliteit en ondermijning. Er zijn steeds meer signalen dat de terreinen een aantrekkende werking hebben op criminaliteit, wat ten koste gaat van vestigingsklimaat en economisch functioneren. Dit onderwerp staat vaak hoog op de agenda, maar lokale ondernemers hebben lang niet altijd de kennis en de middelen om het écht aan te pakken. Omdat het belang voor de regio zo groot is, willen we deze ondernemers als PVO graag ondersteunen. Fysieke en sociale veiligheid zijn niet alleen belangrijk voor ondernemers en hun personeel, maar voor het bedrijventerrein als geheel. Door de kwaliteit en leefbaarheid op peil te houden, voorkomen we dat criminelen voeten aan de grond krijgen. Als verpaupering eenmaal toeslaat is het vaak een neerwaartse spiraal die lastig te keren is.

Hoe pak je criminaliteit op bedrijventerreinen aan?

Omdat elk bedrijventerrein anders is, is er vaak maatwerk nodig. Een bedrijventerrein waar veel logistieke bedrijven zitten vergt bijvoorbeeld een andere aanpak dan een bedrijventerrein waar veel autohandelaren zitten. Ook de organisatiegraat op het bedrijventerrein – in hoeverre werkt men al samen – kan een groot verschil maken in de aanpak. Omdat elk bedrijventerrein anders is, is er vaak maatwerk nodig. Een bedrijventerrein waar veel logistieke bedrijven zitten vergt bijvoorbeeld een andere aanpak dan een bedrijventerrein waar veel autohandelaren zitten. Ook de organisatiegraat op het bedrijventerrein – in hoeverre werkt men al samen – kan een groot verschil maken in de aanpak.

Ga naar de inhoud