Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

130 zaken per dag: helpdeskfraude nu groter dan phishing

Bankhelpdeskfraude is in de coronajaren explosief toegenomen. Waar deze vorm van oplichting in 2019 nog beperkt voorkwam, werden er in 2020 26.260 zaken geregistreerd. In 2021 verdubbelde dit bijna naar 47.638. Daarmee is bankhelpdeskfraude groter geworden dan phishing en creditcardfraude samen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Kijk voor de gezamenlijke voorlichtingscampagne van banken op veiligbankieren.nl. Volg het PVO Brabant-Zeeland op LinkedIn voor de nieuwste informatie en hulpmiddelen.

Explosieve groei fraude

Tijdens de coronacrisis zagen we een duidelijke verschuiving van fysieke misdrijven naar misdrijven op afstand. Dat ging gepaard met een toename van fraude en cybercrime. In lijn met deze trend is ook bankhelpdeskfraude explosief toegenomen. Bij deze vorm van fraude doet de fraudeur zich voor als een bankmedewerker, om het slachtoffer op die manier geld en/of inloggegevens te ontfutselen. Inmiddels is bankhelpdeskfraude ruim tweemaal zo groot als woninginbraak. De 47.638 zaken die in 2021 werden gemeld vertalen zich naar ruim 130 zaken per dag.

Deels verschuiving

Waar bankhelpdeskfraude bijna is verdubbeld, zien we na jaren van stijging een daling in het aantal meldingen van phishing. Volgens de NVB is dit te danken aan toenemende awareness en beveiliging. Helaas zien we hier een waterbed-effect: naarmate phishing moeilijker wordt, stappen fraudeurs over op andere vormen van fraude. Bankhelpdeskfraude is daarvan een voorbeeld, maar het is belangrijk om ook alert te blijven op andere vormen van fraude. In het algemeen geldt dat fraudeurs steeds geraffineerder worden in hun methoden.

Coulance voor slachtoffers

Banken zijn in de basis niet verplicht om de schade die klanten hebben door bankhelpdeskfraude te vergoeden. Meestal doen zij dit echter toch, maar wel onder specifieke voorwaarden. Banken gaan hiertoe over omdat ze het vertrouwen van klanten willen waarborgen. In 2021 werd zelfs 92% van de slachtoffers van bankhelpdeskfraude door de bank gecompenseerd. 

Samenwerking geïntensiveerd

Naast awareness te creëren en slachtoffers te compenseren werken banken ook steeds meer samen met andere stakeholders. Ook zij zien in dat publiek-private samenwerking een voorwaarde is om onze samenleving veilig te houden. Daarom werken banken steeds nauwer samen met opsporingsinstanties als de politie en de FIOD, maar ook met private partners in bijvoorbeeld de telecomsector.

Ga naar de inhoud